Реклама
Реклама

Понеделник, 21 Юли - Неделя, 27 Юли

Понеделник
21 Юли
Вторник
22 Юли
Сряда
23 Юли
Четвъртък
24 Юли
Петък
25 Юли
Събота
26 Юли
Неделя
27 Юли
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
 
07:00 Телешоп
Teleshop Window 300
12:00 Убийство по сценарий VIII.
Murder, She Wrote 815 - Tinker, Tailor, Liar, Thief
12:55 Телешоп
Teleshop Window 15
13:10 Дон Матео VI.
Don Matteo 601 - Bentornato Don Matteo
14:25 Отдаденост IX.
Incantesimo 9207 - Episode 207
14:55 Отдаденост IX.
Incantesimo 9208 - Episode 208
15:25 Сю Томас - окото на ФБР II.
Sue Thomas: F.b. Eye 218 - The Body Shop
16:20 Семейството I.
The Family 103 - The Family Episode 3
18:20 КОМИСАР РЕКС IV.
Rex: A Cop's Best Friend 417 - Der Verlierer
19:20 Повече от всичко на света II.
More Than Anything 205 - Ein Letzter Versuch
20:15 Отдаденост IX.
Incantesimo 9208 - Episode 208
20:45 Отдаденост IX.
Incantesimo 9209 - Episode 209
21:15 Убийство по сценарий VIII.
Murder, She Wrote 820 - Angel Of Death
22:10 Убийство по сценарий VIII.
Murder, She Wrote 821 - Badge Of Honor
23:05 От Ларк Райз до Кандълфорд I.
Lark Rise To Candleford 101 - Lark Rise To Candleford Episode 1
00:10 От Ларк Райз до Кандълфорд I.
Lark Rise To Candleford 102 - Lark Rise To Candleford Episode 2
01:15 Дон Матео VI.
Don Matteo 602 - Profumo Di Caffe
02:20 Убийство по сценарий VIII.
Murder, She Wrote 820 - Angel Of Death
03:15 Убийство по сценарий VIII.
Murder, She Wrote 821 - Badge Of Honor
04:00 Повече от всичко на света II.
More Than Anything 205 - Ein Letzter Versuch
05:00 Телешоп
Teleshop Window 120
 
 
07:00 Телешоп
Teleshop Window 300
12:00 Убийство по сценарий VIII.
Murder, She Wrote 816 - Ever After
12:55 Телешоп
Teleshop Window 15
13:10 Дон Матео VI.
Don Matteo 602 - Profumo Di Caffe
14:15 Отдаденост IX.
Incantesimo 9208 - Episode 208
14:45 Отдаденост IX.
Incantesimo 9209 - Episode 209
15:15 Диагноза: Убийство V.
Diagnosis Murder 501 - Murder Blues
16:10 От Ларк Райз до Кандълфорд I.
Lark Rise To Candleford 101 - Lark Rise To Candleford Episode 1
17:15 От Ларк Райз до Кандълфорд I.
Lark Rise To Candleford 102 - Lark Rise To Candleford Episode 2
18:20 КОМИСАР РЕКС IV.
Rex: A Cop's Best Friend 418 - Truegerische Naehe
19:20 Повече от всичко на света II.
More Than Anything 206 - In Letzter Sekunde
20:15 Отдаденост IX.
Incantesimo 9209 - Episode 209
20:45 Отдаденост IX.
Incantesimo 9210 - Episode 210
21:15 Sissi
Sissi 101 - Sissi
23:20 Нагоре-надолу по стълбите II.
Upstairs Downstairs 206 - Somewhere Over The Rainbow
00:30 Убийство по сценарий VIII.
Murder, She Wrote 817 - To The Last Will I Grapple With Thee
01:25 Дон Матео VI.
Don Matteo 603 - Lo Strano Caso Del Cane Scomparso A Mazzogiorno
02:25 От Ларк Райз до Кандълфорд I.
Lark Rise To Candleford 101 - Lark Rise To Candleford Episode 1
03:20 От Ларк Райз до Кандълфорд I.
Lark Rise To Candleford 102 - Lark Rise To Candleford Episode 2
04:15 Повече от всичко на света II.
More Than Anything 206 - In Letzter Sekunde
05:00 Телешоп
Teleshop Window 120
 
 
07:00 Телешоп
Teleshop Window 300
12:00 Убийство по сценарий VIII.
Murder, She Wrote 817 - To The Last Will I Grapple With Thee
12:55 Телешоп
Teleshop Window 15
13:10 Дон Матео VI.
Don Matteo 603 - Lo Strano Caso Del Cane Scomparso A Mazzogiorno
14:20 Отдаденост IX.
Incantesimo 9209 - Episode 209
14:50 Отдаденост IX.
Incantesimo 9210 - Episode 210
15:20 Нагоре-надолу по стълбите II.
Upstairs Downstairs 206 - Somewhere Over The Rainbow
16:30 Sissi
Sissi 101 - Sissi
18:35 КОМИСАР РЕКС V.
Rex: A Cop's Best Friend 501 - Rex Raecht Sich
19:35 Повече от всичко на света II.
More Than Anything 207 - Ein Neues Leben
20:30 Отдаденост IX.
Incantesimo 9210 - Episode 210
21:00 Отдаденост IX.
Incantesimo 9211 - Episode 211
21:30 Сю Томас - окото на ФБР II.
Sue Thomas: F.b. Eye 219 - Skin Deep
22:25 Елементарно, Уотсън! I.
Elementary 116 - Details
23:20 Елементарно, Уотсън! I.
Elementary 117 - Possibility Two
00:15 Убийство по сценарий VIII.
Murder, She Wrote 818 - Programmed For Murder
01:10 Дон Матео VI.
Don Matteo 604 - Morte Di Un Cantastorie
02:10 Sissi
Sissi 101 - Sissi
04:05 Повече от всичко на света II.
More Than Anything 207 - Ein Neues Leben
05:00 Телешоп
Teleshop Window 120
 
 
07:00 Телешоп
Teleshop Window 300
12:00 Убийство по сценарий VIII.
Murder, She Wrote 818 - Programmed For Murder
12:55 Телешоп
Teleshop Window 15
13:10 Дон Матео VI.
Don Matteo 604 - Morte Di Un Cantastorie
14:10 Отдаденост IX.
Incantesimo 9210 - Episode 210
14:40 Отдаденост IX.
Incantesimo 9211 - Episode 211
15:10 Дон Матео VIII.
Don Matteo 821 - L'amore Non Basta
16:45 Елементарно, Уотсън! I.
Elementary 116 - Details
17:40 Елементарно, Уотсън! I.
Elementary 117 - Possibility Two
18:35 КОМИСАР РЕКС V.
Rex: A Cop's Best Friend 503 - Giftgas
19:35 Повече от всичко на света II.
More Than Anything 208 - Schlange Im Paradies
20:30 Отдаденост IX.
Incantesimo 9211 - Episode 211
21:00 Отдаденост IX.
Incantesimo 9212 - Episode 212
21:30 Човешки съдби I.
Life Lines 133 - Life Lines Episode 133
22:00 Човешки съдби I.
Life Lines 134 - Life Lines Episode 134
22:30 Гранд хотел I.
Grand Hotel 108 - La Sangre De La Doncella
23:55 Убийство по сценарий VIII.
Murder, She Wrote 819 - Day Of The Dead
00:50 Дон Матео VI.
Don Matteo 605 - La Stanza Di Un Angelo
01:55 Елементарно, Уотсън! I.
Elementary 116 - Details
02:45 Елементарно, Уотсън! I.
Elementary 117 - Possibility Two
03:28 Повече от всичко на света II.
More Than Anything 208 - Schlange Im Paradies
04:13 КОМИСАР РЕКС V.
Rex: A Cop's Best Friend 502 - Blinde Wut
05:00 Телешоп
Teleshop Window 120
 
 
07:00 Телешоп
Teleshop Window 300
12:00 Убийство по сценарий VIII.
Murder, She Wrote 819 - Day Of The Dead
12:55 Телешоп
Teleshop Window 15
13:10 Дон Матео VI.
Don Matteo 605 - La Stanza Di Un Angelo
14:15 Отдаденост IX.
Incantesimo 9211 - Episode 211
14:45 Отдаденост IX.
Incantesimo 9212 - Episode 212
15:15 Дон Матео VIII.
Don Matteo 822 - Tradimenti
16:30 Гранд хотел I.
Grand Hotel 108 - La Sangre De La Doncella
17:55 КОМИСАР РЕКС V.
Rex: A Cop's Best Friend 504 - Toedliche Geheimnisse
18:55 Повече от всичко на света II.
More Than Anything 209 - Die Grosse Versuchung
19:50 Отдаденост IX.
Incantesimo 9212 - Episode 212
20:20 Отдаденост IX.
Incantesimo 9213 - Episode 213
20:50 Човешки съдби I.
Life Lines 135 - Life Lines Episode 135
21:20 Човешки съдби I.
Life Lines 136 - Life Lines Episode 136
21:50 Кранфорд
Cranford 101 - June 1842
23:00 Кранфорд
Cranford 102 - August 1842
00:10 Убийство по сценарий VIII.
Murder, She Wrote 820 - Angel Of Death
01:05 Дон Матео VI.
Don Matteo 606 - Incontri Ravvicinati
02:15 Кранфорд
Cranford 101 - June 1842
03:20 Кранфорд
Cranford 102 - August 1842
04:15 Повече от всичко на света II.
More Than Anything 209 - Die Grosse Versuchung
05:00 Телешоп
Teleshop Window 120
 
 
07:00 Телешоп
Teleshop Window 300
12:00 Военна прокуратура IV.
Jag 407 - Angels 30
12:55 Телешоп
Teleshop Window 15
13:10 КОМИСАР РЕКС V.
Rex: A Cop's Best Friend 503 - Giftgas
14:10 Отдаденост IX.
Incantesimo 9111 - Episode 111
14:40 Отдаденост IX.
Incantesimo 9112 - Episode 112
15:10 Отдаденост IX.
Incantesimo 9113 - Episode 113
15:40 Отдаденост IX.
Incantesimo 9114 - Episode 114
16:10 Кранфорд
Cranford 101 - June 1842
17:20 Кранфорд
Cranford 102 - August 1842
18:30 Човешки съдби I.
Life Lines 133 - Life Lines Episode 133
19:00 Човешки съдби I.
Life Lines 134 - Life Lines Episode 134
19:30 Човешки съдби I.
Life Lines 135 - Life Lines Episode 135
20:00 Човешки съдби I.
Life Lines 136 - Life Lines Episode 136
20:30 КОМИСАР РЕКС V.
Rex: A Cop's Best Friend 504 - Toedliche Geheimnisse
21:30 Яж, моли се и обичай
Eat Pray Love
21:30
Събота
26 Юли
Голямата промяна
Яж, моли се и обичай
Не го пропускайте на 5 октомври по AXN White
Eat Pray Love Епизод 1
00:15 Полунощ в стаята на сенките
Nora Roberts Collection Ii. - Midnight Bayou
02:00 Елементарно, Уотсън! I.
Elementary 115 - A Giant Gun, Filled With Drugs
02:55 Гранд хотел I.
Grand Hotel 108 - La Sangre De La Doncella
04:08 Отдаденост IX.
Incantesimo 9113 - Episode 113
04:33 Отдаденост IX.
Incantesimo 9114 - Episode 114
05:00 Телешоп
Teleshop Window 120
 
 
07:00 Телешоп
Teleshop Window 300
12:00 Военна прокуратура IV.
Jag 408 - Mr. Rabb Goes To Washington
12:55 Телешоп
Teleshop Window 15
13:10 КОМИСАР РЕКС V.
Rex: A Cop's Best Friend 504 - Toedliche Geheimnisse
14:10 Яж, моли се и обичай
Eat Pray Love
14:10
Неделя
27 Юли
Голямата промяна
Яж, моли се и обичай
Не го пропускайте на 5 октомври по AXN White
Eat Pray Love Епизод 1
16:55 Убийство по сценарий VIII.
Murder, She Wrote 820 - Angel Of Death
17:50 Дон Матео V.
Don Matteo 518 - Panni Sporchi
18:55 Сю Томас - окото на ФБР II.
Sue Thomas: F.b. Eye 219 - Skin Deep
19:50 Гранд хотел II.
Grand Hotel 216 - La Ultima Noche
21:30 Елементарно, Уотсън! I.
Elementary 115 - A Giant Gun, Filled With Drugs
22:25 Убийство по сценарий VIII.
Murder, She Wrote 820 - Angel Of Death
23:20 Семейството I.
The Family 104 - The Family Episode 4
01:30 Гранд хотел II.
Grand Hotel 216 - La Ultima Noche
03:10 Елементарно, Уотсън! I.
Elementary 115 - A Giant Gun, Filled With Drugs
03:55 КОМИСАР РЕКС V.
Rex: A Cop's Best Friend 502 - Blinde Wut
05:00 Телешоп
Teleshop Window 120